Inschrijven Stap 1

Lees de volgende voorwaarden en volg de stappen om u in te schrijven.

Voorwaarden

Door inschrijving verklaart de deelnemer bekend te zijn en akkoord te gaan met deze voorwaarden voor de avondcross van ACC De Paradijsracers op 10 juni 2017

1. Door zich voor deelneming aan de cross in te schrijven onderwerpt elke deelnemer zich aan de bepalingen van het wedstrijd/huishoudelijk reglement van de A.S.U.Z. (te verkrijgen bij vereniging)
2. Door de inschrijving doet elke deelnemer afstand van elk beroep op gerechtelijke instanties welke niet in de onder punt 1 genoemde reglementen zijn aangegeven.
3. De ondergetekende verklaard dat hij/zij de A.S.U.Z. de organiserende vereniging, medewerkers van en op het circuit, bestuursleden, officials, niet aansprakelijk zal stellen voor enige schade, Welke dan ook, die voor hem/haar in verband met deelneming aan de cross mocht ontstaan. Rijden in een crossauto op het rennerskwartier is geheel voor eigen risico.
4. Dit formulier is tevens een 1-dags lidmaatschap van de organiserende club/vereniging. Al deze autocrosswedstrijden worden verreden onder auspicieën van de A.S.U.Z..
5. Dit inschrijfformulier dient volledig te worden ingevuld en ondertekend en voor de gestelde sluitingsdatum te worden ingediend. Sluitingsdatum 7 juni.
6. Elke onjuiste verklaring al dan niet opzettelijk gedaan, heeft nietigheid van dit inschrijfformulier en uitsluiting van deelname ten gevolge.
7. Inschrijving voor een avond en/of nachtcross is pas geldig als het bedrag van €50,- (inschrijving €40,- en transponder €10,-) is overgemaakt op IBAN: NL 56 RABO 0132901366 o.v.v. naam, woonplaats en startnummer.
Voor de balkenklasse, die 's middags rijden, betalen € 10,-- inschrijfgeld. Dit is tevens het prijzengeld.
Maximaal 32 coureurs!

8. Telefoonnr. bij nood op de wedstrijddag: 06-38315903.

 
Selecteer hier ook de wedstrijd waar u zich voor wilt inschrijven:

Wedstrijd: